ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

Κομποθέκλας 5, Θεσσαλονίκη 54643

Τηλέφωνο