Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας με όνομα www.greekdoctors.gr (εφεξής «η ιστοσελίδα»)  και της υπηρεσίας που παρέχει (εφεξής «η υπηρεσία»). Η παρούσα υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Netxl (εφεξής «η εταιρεία»).

1. Η παρεχόμενη υπηρεσία παρέχει στον χρήστη:

Α. Την δυνατότητα να αναζητήσει έναν επαγγελματία φυσικό πρόσωπο ή μια εταιρία, χρησιμοποιώντας ως όρους αναζήτησης το όνομα ή/και την επωνυμία ή/και την διεύθυνση  ή/και το επαγγελματικό αντικείμενο του επαγγελματία ή της εταιρίας.
Β. Την δυνατότητα να λάβει για τον προς αναζήτηση επαγγελματία /εταιρία δημόσιες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, την επαγγελματική του διεύθυνση και την επωνυμία της επιχείρησης.
Γ. Την δυνατότητα να αιτηθεί την εισαγωγή των δικών του στοιχείων στην εταιρία και να προωθήσει τα στοιχεία αυτά προς καταχώρηση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω της φόρμας καταχώρησης. Η φόρμα αυτή συμπληρώνεται μόνο από το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο το οποίο επιθυμεί την καταχώρισή του στο www.greekdoctors.gr, απαγορεύεται δε ρητά η καταχώριση των στοιχείων του από τρίτο πρόσωπο κατόπιν ή άνευ ανταλλάγματος.

2. Η παρεχόμενη υπηρεσία το περιεχόμενο και πληροφορίες κάθε είδους και μορφής, που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας προορίζονται μόνο για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση. Η εμπορική χρήση της ιστοσελίδας απαγορεύεται.

3. Η ευθύνη πρόσβασης στην παρούσα ιστοσελίδα και υπηρεσία βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη, ο οποίος οφείλει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία και την ιστοσελίδα με νόμιμο τρόπο και σκοπούς.

4. Απαγορεύεται η χρήση τεχνικών μέσων και λογισμικού για αυτοματοποιημένη αναζήτηση και καταγραφή των αποθηκευμένων στην βάση δεδομένων στοιχείων.

5. Η ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας. Η υπηρεσία και το παρεχόμενο προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους.

6. Αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή της υπηρεσίας ή /και του παρεχόμενου περιεχομένου στην ιστοσελίδα, με οποιοδήποτε τρόπο, ολικά ή μερικά, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επίσης, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

7. Αναφορικά με παρεχόμενες πληροφορίες από χρήστες, οι χρήστες οι χρήστες με την αποστολή τους δηλώνουν ότι αυτές αποτελούν έργο δικό τους ή ότι έχουν λάβει την συναίνεση του νομίμου δικαιούχου τους για την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα και ότι δεν έχουν παραβιασθεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων επί των παρεχόμενων πληροφοριών και πολυμέσων κάθε μορφής, που έχουν παρασχεθεί από χρήστες.

7. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα και ορθότητα των πληροφοριών. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για αποφάσεις και ενέργειες χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς. Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν».

8. Η λειτουργία της ιστοσελίδας και της υπηρεσίας στηρίζεται επηρεάζεται από τεχνικά μέσα. Γίνεται προσπάθεια για να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή αλλά λόγω των τεχνικών συνθηκών που η εταιρία δεν επηρεάζει, δεν μπορεί να εγγυηθεί η συνεχής διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δίχως σφάλματα και διαταραχές. Ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται και είναι σύμφωνος με τον τρόπο λειτουργίας και την παραπάνω δήλωση. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να οφείλεται σε μη λειτουργία ή δυσλειτουργία της ιστοσελίδας και της υπηρεσίας.

9. Ανακατευθύνσεις από την ιστοσελίδα προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται ότι η εταιρεία υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες ή αποδέχεται το περιεχόμενο τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους θα πρέπει να γνωρίζει ότι φεύγει από την ιστοσελίδα της εταιρείας και ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων. Συνεπώς ενεργεί με δική του ευθύνη και οφείλει να το πράττει με προσοχή και να ενημερώνεται για τους όρους χρήσης των ιστοτόπων που επισκέπτεται.

10. Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της εταιρείας με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες θα τύχουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν). Η χρήση της υπηρεσίας από αυτούς τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την εταιρεία για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώνει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία, να ζητάει την διόρθωση, την αλλαγή ή την διαγραφή αυτών μέσω των τρόπων επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την βάση δεδομένων που τηρεί η εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει ενυπόγραφη δήλωση διαγραφής του από τη βάση δεδομένων της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω. Άνευ παραλαβής της σχετικής δήλωσης η εταιρία έχει το δικαίωμα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας και αποστολής προωθητικών μηνυμάτων.

12. Η εταιρεία συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών και την βελτίωση της λειτουργικότητας του και της εμπειρίας χρήσης ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies. Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, ορισμένα δεδομένα και cookies φορτώνονται στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση.

11. Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στέλνοντας mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greekdoctors.gr .

13. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε τροποποίηση θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα  www.greekdoctors.gr

14. Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

15. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Ιωαννίνων.