Χειρουργός Ουρολόγος, Ανδρολόγος, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

Κωνσταντίνου Καραμανλή 129, Θεσσαλονίκη 54249

Τηλέφωνο