Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπερηχοκαρδιογραφίας.

Αριστούχος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

τ. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Καλαμάτας

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

Φραντζή 11, Καλαμάτα 24100

Τηλέφωνο