ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57001

Τηλέφωνο