Διαγνωστικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

Θάλητος 7, Θεσσαλονίκη 54645

Τηλέφωνο