Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ.

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

Αγίας Σοφίας 35, Θεσσαλονίκη 54623

Τηλέφωνο