ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54623

Τηλέφωνο