ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 62, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54631

Τηλέφωνο