ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, Αθήνα, Αττική

Διεύθυνση & Επαφή

Η Διεύθυνσή μας

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ 10680

Τηλέφωνο